Maailma muutmine saab alguse iseendast

Yoko Alender

Moodustasin Riigikogus toetusrühma „Tähelepanelik Eesti“. See ilus nimi kätkeb endas teemat, mida ingliskeelses maailmas tuntakse terminiga mindfulness ning toetusrühma eesmärk on aidata kaasa tähelepanelikuma Eesti poole liikumises.

Olen eelmises Riigikogu koosseisus ennast sel teemal põhjalikult harinud, kohtunud üle maailma parlamendisaadikutega, kes teemaga riigisektoris ja isiklikult tegelevad. Eelkõige tooksin eeskujudena välja kolleege Suurbritannia parlamendis, sealset parteideülest Mindfulnessi rühma ja sihtasutust Mindful Initiative. Toetusrühma juht Chris Ruane ja sihtasutuse juht Jamie Bristow käisid meil ka eelmisel aastal Riigikogus esinemas.

Oman enamvähem ülevaadet, mis selles vallas Eestis tehakse, ja tehakse päris palju, Hariduses näiteks Vaikuseminutid ja muu, Vanglateenistuses ja meditsiinis töötajate stressiennetus, erinevad erasektori algatused ja nii edasi, aga nagu ikka – keskse koordinatsioonita ja eriti poliitikute hulgas tundub mulle, et teadlikkus tehtavast ja võimalustest on seni väike. Seda saame muuta.

Tähelepaneliku Eesti toetusrühma liikmed saavad isiklikult tuttavaks tähelepanu- ja keskendumisvõimet parandavate tähelepanelikkuse harjutustega 8-nädalase baaskursuse kaudu, samuti saab toetusrühmas ülevaate, kuidas mujal maailmas ja juba ka Eestis tähelepanelikkuse harjutusi rakendatakse sotsiaalsfääris, niinimetatud vilkurteenuste, kiirabi, politsei, pääste, vanglateenistus puhul, samuti hariduses, meditsiinis ja stressiennetuses, aga ka äris ja juhtimises. Edasi mõtleme, kuidas saame laiendada Eestis kasutusala, et liikuda tähelepanelikuma tervema Eesti poole. Kogu selles teemas tasub mõelda selle peale, et oluliselt on tõusnud vajadus oma meele treenimise järele seoses nutiseadmete ja infohulga kasvuga. Kui meie aju ja tähelepanu ressurssi kogu aeg survestatakse väljastpoolt, peame ise harjutama, et oleksime vastupanuvõimelised, et meie meel oleks puhas, terve ja tugev. Rahva teenritena on see minu meelest meie püha kohus hoida end parimas töövormis.

Rääkisin pikemalt RaadioKuku eetris, millega on tegemist ja miks see vajalik on.

http://media.kuku.ee/intervjuu/intervjuu2019052002.mp3

Lugemist samal teemal: https://www.garrisoninstitute.org/blog/mindfulness-and-politics/