Raamatud

Yoko Alender

Kõiki raamatuid saad tellida, kui kirjutad mulle oma soovist emailile: yokoalender@me.com, saadan arve ja tasumise järel raamatu Sulle sobivasse pakiautomaati.

KUIDAS UURIDA ELU AVALIKUS RUUMIS – Jan Gehl ja Birgitte Svarre

Pehmekaaneline, 179 lk

Tõlkinud Katrin Kivimaa, keeletoimetus Anti Saar

Hind koos transpordiga 25€

Autoriteks inimväärse linnaruumi “guru” Jan Gehl koos Birgitte Svarrega

Fookus on selles raamatus elul linnaruumis – täpsemalt sellel, kuidas avalik ruum / avalik elu vastasmõjus toimivad ja kuidas vilgas elu tänavatele tagasi tuua. Kuidas uurida elu avalikus ruumis.

Raamatus tutvustatakse avalikus ruumis kulgeva elu uurimise praktilisi töövahendeid, mida Jan Gehli arhitektuuribüroos on aastakümneid edukalt kasutatud. Samuti annab raamat hea ülevaate avaliku elu uuringute ajaloost ja kujunemisest.

Teos on omamoodi jätkuks Eestis 2015/2017 ilmunud Jan Gehli raamatule “Linnad inimestele”, mille ilmumise järel soovitas autor Eesti lugejateni järgmiseks tuua just selle praktilise ja laialt kasutatava teose. Eesti ruumiloome kultuur on uue arenguetapi alguses, avalikule ruumile pööratakse üha enam tähelepanu. Avalik elu spetsiifiliselt veel nii konkreetselt, eesmärgina aruteludes esinenud pole, ehk aitab raamat sellele kaasa. Raamat on praktiline ja kasutatav ruumiloojatele kõige laiemas tähenduses: nii arhitektidele, planeerijatele, omavalitsuste ametnikele, arendajatele kui ruumihuvilistele.

Teeme kõik oma elus iga päev olulisi otsuseid, mis mõjutavad ja on ruumi poolt mõjutatud – elukohavalik, liikumisviisi valik, kui palju oleme vabas õhus, kus, millal jne. Neist otsustest sõltub meie vaimne ja füüsiline tervis, laiemas skaalas linna, riigi ja regiooni konkurentsivõime, samuti see, kas valikud aitavad mahutada inimkonna tegevust planeedi taluvuspiiridesse, või vastupidi.

Mida teadlikumad oleme, seda paremaid otsuseid teha saame. Raamat sobib nii ruumiloome professionaalidele kui kõigile neile, keda paelub linnaruum ja elu, mis avalikus ruumis toimub või ka võiks toimuda. Huvi ruumiloome kultuuri vastu on Eestis olemas, hoolime üha enam end ümbritsevast keskkonnast. Kirjastaja Yoko Alender soovib raamatu eestikeelse väljaandega anda oma panuse, et inimväärse keskkonna maailma põhiteosed meie lugejat emakeeles olemas oleks. Tõlkinud on raamatu Katrin Kivimaa ja keeletoimetajaks Anti Saar. Ka erialaterminoloogia arengu jaoks on eestikeelsete baasteoste olemasolu oluline.

Autoritest:

BIRGITTE SVARRE on kaitsnud kaasaegse kultuuri magistrikraadi ja arhitektuuridoktori kraadi Taani Kuninglikus Kunstiakadeemias ning juhib Kopenhaagenis konsultatsiooniettevõtet BARK, mis keskendub ruumi ja avaliku elu strateegilisele aren- gule. BARKi omanik on Ehitusmälestiste Sihtasutus. 2022. aastani töötas Birgitte Svarre büroos Gehl Architects, tegeledes üle 14 aasta peamiselt Põhja-Euroopa inimkesksete kohtade, avaliku ruumi ja avaliku elu planeerimisega. Hetkel on Birgitte lisaks Taani Realdania Sihtasutuse Elavate Linnakeskuste programmi nõukogu liige.

JAN GEHL on arhitekt, Århusi Arhitektuurikooli ja Taani Kuningliku Kunstiakadeemia linnaplaneerimi- se emeriitprofessor, büroo Gehl Architects asutaja.Enam kui 50 aastat tagasi, 1971. aastal, ilmus Jan Gehli teedrajav teos „Elu majade vahel“, mis andis hoogu uutele mõtetele linnaarenduse ja -kujundu- se vallas. Nii „Elu majade vahel“ kui ka Gehli järgmi- sed raamatud tegelesid 1950. ja 1960. aastate auto- kesksete linnade probleemidega ning kaardistasid ja kirjeldasid inimsõbralikke sekkumisi linnade taris- tutesse. Jan Gehlile on antud hulgaliselt riiklikke ja rahvusvahelisi auhindu, sh Rahvusvahelise Arhitek- tide Liidu Sir Patrick Abercrombie auhind erakord- sete teenete eest linnaplaneerimises ning audoktori kraad Edinburghi, Toronto, Halifaxi ja Varna ülikooli- dest. Ta on auliige arhitektide ühingutes Taanis, Ing- lismaal, Šotimaal, USAs ja Kanadas ning Austraalia Planeerijate Ühingus. Tema raamatute hulka kuu- luvad „Elu majade vahel“, „Avalikud ruumid, avalik elu“, „Uued linnaruumid“, „Uus linnaelu“ ja „Linnad inimestele“ (eesti keeles ilmunud 2015 ja 2017).

Autorite eessõnast

“Kui see raamat kümme aastat tagasi ilmus, ei oodanud me, et ta jõuab ka poliitikute, ametnike, kodanikuühiskonna, teadlaste ja laiema üldsuseni. Täna tundub veelgi asjakohasem uurida käitumist, et luua elukeskkonda, mis toetaks kestlikumaid liikumisviise: jalgsi käimist ja jalgrattasõitu.

Kliimakriis toob veel enam esile vajaduse kujundada keskkonda juba olemasolevale linnastruktuurile – ning avaliku elu uuringud aitavad analüüsida praegust elu, et toetada tihendamist ja muutusi nii linna-, eeslinna- kui külakeskkonnas.

Raamatu viimane peatükk kirjeldab linnaruumiuuringute rolli Kopenhaageni kesklinna jätkuvas ümberkujundamises – suuresti kui edulugu. Ometi kogeb ka tänapäevane Kopenhaagen, nagu enamik linnasüdamed, e-kaubanduse ja muutunud ostlemismustrite survet, mis tähendab, et südalinnad peavad end ümber looma – nii võivad avaliku elu uuringud olla aluseks palju mitmekesisema tegevusruumiga linnasüdamete kujundamisel.”

“Avaliku ruumi temaatika kuulub rahvusliku ja rahvusvahelise poliitika töölauale, sest siin kohtame, tajume ja ehk ka lahendame meie aja suuri väljakutseid: füüsiline ja vaimne tervis, kasvav sotsiaalne kihistumine, kliimakriis, muutuvad kaubandusmustrid, liikuvuse ja ligipääsetavuse vajadus. “Kuidas uurida elu avalikus ruumis” pakub võimalusi neid väljakutseid mõista ja viise, kuidas lahendusi ellu viia.”

David Sim, arhitekt (Softer), raamatu “Pehme linn” autor

“Linnad pole probleem vaid lahendus — vaja on need lihtsalt inimestele teha, elama panna. Linn ei ole ennekõike majad, vaid ruum nende vahel. Ja see ruum ei ole läbi tuiskamiseks, vaid eeskätt paigal viibimiseks. Dokumentaalfotograafina olen aastaid linnade elu uurinud. See raamat annab selleks vaimustava uue konteksti, tööriistad ja inspiratsiooni nii mulle kui tegelikult igale linnaelanikule.”

Tõnu Runnel, fotograaf ja kirjamees

“Igas linnas on inimesed natuke omamoodi, aga suures plaanis on ootused heale avalikule linnaruumile samad. Seega saavad ka uurimismeetodid olla universaalsed. Lihtsamalt kui selles raamatus neid reegleid ja linnaelu uurimise meetodeid kirja panna ei saagi.

Tuleb võtta see õpik ja hakata peatükkhaaval minema — siin käiakse läbi kõik linnaelu korraldamise ja korrastamise etapid ja leitakse vaatenurgad, millega igaüks meist saab suhestuda, sõltumata ametist või maailmanägemise viisist. Kõigiga arvestav, samas eranditult kõige haavatavamast grupist lähtuv avalik ruum on ju kasulik meile kõigile.”

Karin Bachmann, maastikuarhitekt (Kino)

“Ruum määrab otseselt, kuidas me käitume nii üksteise kui ümbritseva keskkonnaga. Jan Gehl näitab selgelt, kuidas ruumi mõju uurida ja õppetunde muutustesse rakendada. See raamat on endiselt kaasaegne tüvitekst!”

Tõnis Arjus, endine Tartu linnaarhitekt, Valitsuse Kliimakomisjoni juht

30.11 toimus autori avalik loeng Eesti Kunstiakadeemias.

“Avaliku ruumi / avaliku elu suhted, nende uurimine ja regenereerimine” – Birgitte Svarre räägib oma tööde ja tegemiste põhjal avaliku elu uurimisest ja selle jaoks ruumi loomisest.

NOMAADIDE SAJAND – Gaia Vince

Pehmekaaneline, 272 lk

Hind koos transpordiga 25€

E-raamat: https://edrkpood.live.edrk.ee/book/9789916986608/nomaadide-sajand

Loe lähemalt: https://yokoalender.ee/nomaadi-sajand-kuidas-kliimamurrangus-ellu-jaada/

Briti autori teaduskirjaniku Gaia Vince’i raamat “NOMAADIDE SAJAND – Kuidas kliimamuutuse murrangutes ellu jääda” lahkab meie sajandi suurimat väljakutset – kuidas kliimamuutustes ellu jääda.

Teema aktuaalsust ja raamatu tõsiseltvõetavust näitab, et raamat valiti Financial Timesi poolt aasta Äriraamatute top 15 hulka.

Millised on kliimaga toimuvad muutused, millised on lahendused, millised võimalused kohanemiseks? Millised on stsenaariumid maailma eri paigus? Millised võiksid olla tuleviku Uus-Põhja tihedad linnad – pelgupaigad nomaadidele kliimamuutusest elukõlbmatuks muutunud aladelt.Iga kraad maakera keskmise temperatuuri tõusu toob kaasa miljardi inimese vajaduse kolida ära aladelt, kus inimkond on elanud tuhandeid aastaid. Ehkki peame tegema kõik võimaliku, et vähendada kliimamuutuste mõju peame tunnistama, et suur osa planeedist Maa muutub elamiskõlbmatuks. Bangladeshist Sudaanini, Ameerika lääneosa, linnad Cardiffist New Orleansi ja Shanghaini, neljakordne põuarisk, kuumus, metsatulekahjud ja üleujutused muudavad järgmiste kümnendite jooksul oluliselt Maa inimgeograafiat.

Gaia Vince kirjeldab liigutavas üleskutses, kuidas võiksime planeerida ja hakkama saada vältimatu kliimarändega samal ajal kui taastame planeedi täielikult elatava seisundi. Raamatu oluline sõnum on, et ränne ei ole probleem vaid lahendus. Rikkalik valik silmi-avavaid andmeid ja uut teadmist aitab autoril näitlikustada rände eeliseid mitte ainult rändajatele enestele, vaid ka maadele, kuhu liigutakse, millest paljud vaevlevad tööjõupuuduses ja demograafilises kriisis. Autor kirjeldab, et inimkonnal tuleb rännata põhja poole, Euroopa, Aasia ja Kanada elatavasse osasse ja roheliseks muutuvasse Arktikasse.

Kliimakatastroof on lõpuks ometi pälvimas tähelepanu, mida see väärib, kliimarände vältimatus aga on seni suures osas tähelepanuta. Esmakordselt lahkab see raamat seda olulisimat inimkonna ees seisvat väljakutset.

Elame Eestis paljuski, kui vana-jumala seljataga, meie rabad aitavad puhverdada liigset niiskust ja keskmise temperatuuri paarikraadine tõus ei tapa meid veel ka kesksuvel, ehkki ühiskonna nõrgeimatele on need meilgi juba tõsiseks väljakutseks. Vajame Eestis rohkem teadmisi kliimakriisiga seonduvast. Gaia Vince’i raamat on silmiavav nii kliimamuutuste mõju, ulatuse kui ka võimalike lahenduste kirjelduses ja on lisaks kirjutatud nii, et sobib lugemiseks kõigile, ka neile, kel veel pole põhjalike eelteadmisi, aga ka neile, kes soovivad tõsist analüüsi ja teaduslike põhjendusi ja allikaid. See raamat väärib jõudmist eesti lugejateni meie emakeeles.

Autorist

Gaia Vince on University College Londoni vanemteadur ja teaduskirjanik, keda huvitab inimeste ja keskkonna vastasmõju. Gaia Vince on olnud juhtivates ametites toimetades ajakirju Nature ja New Scientist, kirjutanud ajalehtedele The Guardian, The Times ja Scientific American. Teadustöö on viinud teda laia maailma külastama üle 60 riiki ja elama kolme riiki, hetkel elab ja töötab ta Londonis. 2015 võitis Gaia Vince esimese naisena oma debüüdi Adventures in the Anthropocene eest Royal Society Aasta teadusraamatu auhinna.

 

Raamat on valitud ajalehe The Financial Times Business Book of the Year nominentide hulka.

272 lk, Eestikeelne tõlge: Wiedemanni tõlkebüroo.

Tänan toetajaid, asutusi ja ettevõtteid, kes on raamatu ilmumisele kaasa aidanud: Hooandjad, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Alexela, Miltton, Eesti Arhitektide Liit, Rohetiiger jt.

PEHME LINN – David Sim

Pehmekaaneline, 248lk

Hind koos transpordiga 25€

E-raamat: https://rahvaraamat.ee/p/e-raamat-pehme-linn/1799662/et?isbn=9789916415818

Loe lähemalt: https://yokoalender.ee/eesti-keeles-ilmub-raamat-pehme-linn/

David Simi raamat “Pehme linn” käsitleb kaasaja suurimaid väljakutseid: kuidas tagada ja parandada kvaliteetse elukeskkonna kaudu inimeste elukvaliteeti kesk tihenevat linna, kliimamuutust ja digitaliseerunud ühiskonnakorraldust. See räägib lihtsusest ja mugavusest, tihedusest, millel on inimlik mõõtkava.

Pehme linn kohaneb meie pidevalt muutuvate vajadustega, toidab meie suhteid ja mahutab meie argiseid asjaajamisi ja naudinguid. Raamat on omamoodi laiendus 2015 eesti keeles ilmunud Jan Gehli raamatule “Linnad inimestele”, kes on kirjutanud ka Simi raamatu eessõna.

Raamatus tutvustatakse Skandinaavia inimkeskset ja inimmõõtmelist linnaplaneerimist, mille eesmärk on toetada kohalikku, toimivat ja jätkusuutlikku elukeskkonda. Paralleelselt käsitletakse ühiskondlike, ruumilisi ja keskkonnaküsimusi, samuti on teooria ja ideaalid kõrvuti reaalsete näidete ja lahendustega olemasolevatest keskkondadest üle maailma. Raamat ei eelda eelteadmisi, kuna on kirjutatud arusaadavas ja kohati isegi poeetilises keeles. Teisalt on see tõhus tööriist erialainimestele, kes puutuvad kokku ehitatud keskkonna kujundamisega erinevatel tasanditel.

Nii nagu “Linnad inimestele”, on ka see raamat hea kaaslane arhitektidele, planeerijatele, otsustajatele, arendajatele, aga eelkõige kõigile meile, kes me elame ja teeme oma igapäevaseid käike ja valikuid kohalikus linnalises keskkonnas. Ta võiks olla oluline mõjutegur, et ka meie kohalik elukeskkond toetaks inimkesksema ruumi kujunemist ja seeläbi linnade elukvaliteedi tõusu.

Eriti ajakohane on raamat kliimamuutuse süvenevas olukorras, pakkudes kaasaegseid lahendusi kuidas muuta linnakeskkonda kliimamuutusele vastupanuvõimelisemaks ja samal ajal kogukonda teenivaks. Ka meie kliimas saab argielu linnas pakkuda naudinguid, tervist ja rõõmsaid hetki. Elagu pehmed linnad ja jätkusuutlik hedonism!

David Sim on UK päritolu arhitekt, kes on aastaid töötanud Rootsis Ralph Erskine käe all ning liikunud sealt edasi Gehl Arhitektide kontorisse Taanis, kus ta viimased aastad ka partnerina töötab. Seal büroos on sündinud ka raamat “Pehme linn”.

ALENDER

Kõvakaaneline, suur raamat, 536 lk, kaal 3,5 kg. 

Hind koos transpordiga 25€

Koostaja: Yoko Alender, meenutused: Neeme Raud

Kujundaja: Jan Tomson

Loe lähemalt: https://yokoalender.ee/raamat-a-l-e-n-d-e-r-on-suurelt-elatud-elu-suur-testament/

“Roki üks põhilisi väärtusi ongi, et ta väljendab end enda kaudu.” UA eesti Raadios, 1986, Unikaalne kingitus kõigile muusika- ja raamatusõpradele!

Hiljuti hääletasid eesti inimesed Urmas Alenderi oma läbi aegade lemmikuimaks meeslauljaks. Tema hääle kõla tunneme hästi. Ent kuidas on tegelikult tema loominguga ja kes ta üldse inimesena oli?

UA kirjutas 504 luuletust ja 303 laulu. Seda alates 15. eluaastast, vahel mitu tükki päevas, sest tal oli kiire. Eluaastaid sai lõpuks 40, täpselt nagu tema eeskujul John Lennonil.

UA loominguks on enam kui laulud ja luuletused. On ka RUJA lugu, kohati tunnitäpsusega ülestähendatud Ruja story 1971-88, algusest lõpuni. Samuti UA fotoalbumid ja isiklikud kalendermärkmikud. Luuletused kaustades koondatud temaatiliste kavade kaupa, juures UA omakäelised illustratsioonid. Ühelt Eestimaa suvila pööningult ilmuvad välja UA diapositiivid, jällegi – pedantselt sorteeritud, kuupäevade ja asjaosaliste nimedega arhiveeritud. Kõik selleks, et see raamat saaks sündida, on ette valmistatud. Ammu. Elu kui looming. Mina olen neid asju ju näinud ammu, olen nendega koos kasvanud. Ometi tekkis alles siis, kui sain isast vanemaks see vajalik distants, mis lasi mul näha tervikut – elu kui looming.

Nüüd saab sõna Urmas Alender. Urmas Alender oli Eesti esimene ja eredaima leegiga põlenud rokkstaar. Tema elus ei olnud peaaegu miski kunagi pooltoonides. Ta oli äge mees. Oli sageli elupõletaja, kelle välise värvikuse taga valutas samas haavatud hing. Ta oli nii superman kui traagiline kangelane, kes sündis valesse aega. Teame peast paljusid ta laule, teame fakte ta elust, aga kas ka teda ennast kogu välise butafooria taga? Urmas Alender palub võimalust oma lugu lõpuks ise täielikult ära rääkida. Brutaalses aususes on lugeja ees ta päevaraamatud, kus iga elatud päev kellaajalise täpsusega kirjas. Kõik ta laulutekstid ja luuletused. Ning ta elutöö, ansambli Ruja päevik – legendiks saanud grupi esimesest päevast kuni tuhmi lõppvaatuseni Pamiiri eelmäestikus veoauto kastil. Lisaks kümned ja kümned seni koduarhiivides olnud fotod, mida keegi peale lähedaste ei ole seni näinud.

“ALENDER on suurelt elatud elu suur testament. Oma mastaapsuses väärikas monument Eesti rokkstaarile number 1.”

Neeme Raud, raamatus olevate UA kaasteeliste meenutuste koguja ja kirjapanija

Raamatu terviku pani kokku Yoko Alender Urmase koostatud laulikute, luulekaustade, Ruja päeviku ehk nn „Ruja story 1971–1988“ ja Ruja fotoalbumi põhjal. Lisaks on kasutatud arhiivimaterjale Eesti Ajaloomuuseumi, Teatri- ja muusikamuuseumi, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Raadio ning ERR-i arhiividest ja erakogudest. Neeme Raud aitas raamatu jaoks koguda sõprade, kaasaegsete ja austajate meenutusi.

LINNAD INIMESTELE – Jan Gehl

Pehmekaaneline 268 lk.

Hind koos transpordiga 25€

E-raamat: https://www.apollo.ee/e-raamat-linnad-inimestele.html

Loe lähemalt: https://yokoalender.ee/intervjuu-raamatu-linnad-inimestele-autori-jan-gehliga-ajakirjas-idee/linadinimestele/

Jan Gehli raamat “Linnad inimestele” on linnaplaneerijate ja linnakultuuri huviliste “piibel”, mis seletab väga lihtsas ja arusaadavas keeles lahti Gehli teooria põhitõed sellest, kuidas linnad ja inimesed koos toimivad. Kuidas inimene kujundab linnaruumi ja kuidas linn seejärel kujundab inimesi.

Lisaks on raamatus ohtralt head illustratiivset materjali, uuringute kirjeldusi ja “tööriistu”, mis võimaldavad muuta linna inimsõbralikumaks.

Kuidas teha nii, et urbaniseerunud elukeskkondades oleks päriselt mõnusam elada? Kuidas näha linnaplaneerimist inimese silmade kõrguselt? Kuidas tagada linnades ööpäeva- ja aastaringselt paremad jalgsi ja rattaga liikumise võimalused?

Kuidas kujundada inimnäolisi linnasid? Linnu ei kujunda pelgalt linnaplaneerijatele ja arhitektid. Oma igapäevase olulise panuse annavad ka ettevõtjad ja investorid, ametnikud – eelkõige aga meist igaüks oma iga ruumis tehtud valikuga, kus me elame, kus sööme, kuidas liikleme, kuhu kooli paneme lapsed jne. Seetõttu on oluline, et oleksime oma valikutes teadlikud, nii saame teha targemaid otsuseid ja kujundada just sellist linna, milles ise elada soovime.

Jan Gehl on arhitekt ja endine Taani Kuningliku Kunstiakadeemia professor. Ta on linnaelu kvaliteedi konsultatsioonifirma Gehl Architects asutaja ja raamatute Life between Buildings, New City Spaces, Public Spaces – Public Life ning New City Life autor.

Tema linnaarendusprojektid hõlmavad selliseid linnu nagu Kopenhaagen, Stockholm, Rotterdam, London, Amman, Muscat, Melbourne, Sydney, San Francisco, Seattle ja New York. Ta on ka RIBA, AIA, RAIC ja PIA auliige.