Euroopa Parlamendi valimised 26. mai

Yoko Alender

Minu Eesti on vaba, demokraatliku õiguskorda ja inimõigusi austav. Ta ei ole alati ja igal hetkel selline. Sellepärast jätkan tööd poliitikuna. Ühiskond on maja, mis ei valmi kunagi. Need põhiväärtused, ühendavad meid Euroopaga. Kandideerin Euroopa Parlamendi valimistel, sest on aeg, kus on vaja seista selle eest, et Euroopa tugineks ka edaspidi just neile väärtustele.

Minu jaoks eristavad Euroopat mõnedest muudest maailma paikadest justnimelt vabadused ja väärtused: inimõigused, vabadus reisida, vabadus õppida, areneda ja tööd teha, vabadus arvata, kaasa rääkida ja otsustada. Vabadused toovad kaasa vastutuse, vastutuse teada, tunda ja hoolida, vastutuse hoida ja arendada.

Nii mõneski paigas Euroopas ja kahjuks ka meil Eestis tuleb teha valik – kas lõhkuda ja lammutada, või hoida ja arendada meie kõigi Euroopat koos edasi. Minu valik on korras rahanduse, toimiva õigusriigi ja hoitud isikuvabaduste Euroopa. Sellepärast kandideerin liberaalses meeskonnas, mis seisab just sellise Euroopa ja parema Eesti eest Euroopas.

Minu unistuste Eesti on võimaluste maa – puhtana hoitud looduse, rikka kultuurielu ja targa majandusega maa, inimesed uudishimulikud, nutikad ja ettevõtlikud, pered – nii erinevad nagu nad on, ikkagi kokkuhoidvad, kogukonnad toetavad ja tugevad. Soovin seista hea selle eest, et meie imedemaa, nagu ütles kunagi Toomas Hendrik Ilves – väike, ürgne ja üllatav nagu metsmaasikas – oleks päriselt ja meie lastele ka Eesti Euroopas ja Euroopa maailmas.