#TulevikuTallinn

Yoko Alender

Tallinn on tulevikulinn

Meie valikud Tallinnas lähtuvad tulevikuvaatest. Seisame koos nendega, kes soovivad Tallinnas arengut. Muutust ja uuenemist. Tallinn on Eesti pealinn. Pealinn peab olema innovatsiooni vedur. Koht, kus ettevõtlik inimene tahab alustada ja ette võtta, luua uusi kõrge väärtusega töökohti. Tundes, et omavalitsus on partner, luues ausa konkurentsikeskkonna. Mitte pidur või tujurikkuja.

Tallinn on visiitkaart. Siin käib enim külalisi. Tallinna ühendused ning hoiakud määravad palju sellest, kuidas Eestil läheb. Lennuühendused, tramm lennujaama, sadamasse, teed ja moodne transpordivõrk. Uued trammiliinid linnaosades. Mugavad, turvalised rattateed, et lapsed ja pered liiguks.

Tallinn on suur ja samas väike. Meile on ta kodu. Kodus peavad asjad olema korras. Kodus ei virutata majapidamisraha. Ja prügi ei seisa väljaviimata, kapi taga. Kodu on turvaline ja kodus mõistetakse üksteist. Räägitakse üht keelt. Kodus on roll igal põlvkonnal ja hoolitsetakse nende eest, kes veel ei jaksa või enam ei saa kõike ise.

Tuleviku Tallinn vastandub mineviku Tallinnale.

Vastandume sellele kõigele, mida esindab tänane Keskerakonna ainuvõim. Kohmakale ja korruptiivsele asjaajamisele. Haridussüsteemile, milles eesti keel on võõrkeel ning kus seetõttu osa inimesi on Eesti võimalustest ja ühiskonnaelust ära lõigatud. Sellele, et Tallinna juhtimine on vanamoodne ning suletud. Et ettevõtjatel pole partnerit ning tihti on linnajuhtide pärast piinlik.

Tuleviku Tallinn on aastaks 2030 Euroopa elamisväärseimate linnade esikolmikus. Tuleviku Tallinnal on püsiühendus Helsingiga. Kaksikpealinn loob uued võimalused vennasrahvastele, kasvatab sissetulekuid ja majandust. Tuleviku Tallinn on atraktiivne ja innovatiivne. Meelitades siin looma uusi lahendusi ja nutikaid töökohti, kasvatades Eesti mainet ja majandust.

Tuleviku Tallinn on peresõbralik. Eesti rahva suurim väljakutse on laste sündimine, Tallinn peab olema noortele peredele hea koht. Kättesaadavad võimalused lastehoiuks ning head koolid. Haridussüsteem annab uutele ilmakodanikele eesti keele oskuse juba lasteaiast, et kõigil oleks Eestis võrdsed võimalused edukad olla.

Tuleviku Tallinn hoolitseb eakate kodanike eest. Me kõik jääme vanaks. Vanaduspõlv olgu väärikas. Korralikest teenusmajadest, põlvkonnamajade ja moodsate päevakeskusteni. Heast tervishoiust vajalike teenusteni. Keegi ei pea tundma ennast üksi. Linn peab linnakodanike eest hoolitsema.

Tallinn on tuleviku linn. Meie oleme avatud. Kõik, kes tahavad muutust, on meiega. Muutus tuleb.

VIIS OLULIST VALDKONDA, MILLES SOOVIME UUENEMIST:

1. Tuleviku Tallinna haridus, lihtsam elu lastega peredele

EESTIKEELNE HARIDUS – Eesti haridussüsteem on eestikeelne, alates lasteaiast. See annab kõigile noortele võrdsed võimalused olla Eestis edukas. Keeleoskus on korrelatsioonis võimalustega tulevikus. Uuringud näitavad, et üle 70% vene emakeelega laste vanematest peavad õigeks alustada eesti keele õpet lasteaiast.

SEAME LAPSED ESIKOHALE – Kaotame lasteaia kohatasu ja tõstame lasteaiaõpetajate palkasid veerandi võrra. Lasteaia kohatasu tõusuga ei tohi kaasneda olukorda, kus lasteaiakoht muutub vanemale kättesaamatuks. Reformierakonna ettepanek on kaotada Tallinna lasteaedades 57,34 euro suurune kohatasu. See suurendab perede toimetulekut kui lapsed käivad lasteaias ja väärtustab laste kasvatamist rohkem ka Tallinnas. Vaata lisa SIIT.

TEEME LASTEAIAD KORDA – Tänane Tallinna linnavõim ei ole seadnud lastega peresid prioriteediks. Teeme korda ja kaasaegseks Tallinna lasteaiad.

MUGAV LASTEHOID KODU LÄHEDAL – Igale lapsele on tagatud mugav lastehoid kodu lähedal. Lapsevanem saab lapsele koha lastehoius või lasteaias siis, kui ta seda soovib ja sinna, kuhu soovib. Tallinna lastehoiusüsteem on paindlik, koostööd tehakse erasektoriga. Lasteaeda määramisel võetakse arvesse elu- ja/või töökoha kaugust lasteaiast ja vendade-õdede lasteaias käimist.Tõstame lastehoiu toetust.

TOETAME LAST HUVIRINGIS – Toetame iga 4- kuni 19-aastast last tema poolt valitud huviringis (täna alates 6. eluaastast). Suurendame huviringide toetust ja anname lapsevanematele vaba valiku huvikooli või huviringi valimisel.

MOTIVEERITUD ÕPETAJAD – Motiveeritud õpetajad loovad kvaliteetse ning turvalise arengukeskkonna linna õpilastele. Võrdsustame lasteaiaõpetaja töötasu kooliõpetaja omaga ja tõstame õpetajaabi palga alammäära 800 euroni. Muudame personalipoliitika kompetentsipõhiseks ning läbipaistvaks. Loome koolijuhtide ja õpetajate hindamis-, roteerumis- ja varjutamisprogrammi. Loome ning rakendame õpetaja ja haridusjuhi toetussüsteemi.

TUGEV KOOL – Kodulähedane kool peab olema usaldusväärne ja kvaliteetne. Kooli valikul peab vanem saama kindlustunde, et valitud koolis on tagatud lapsele konkurentsivõimeline haridus. Õpikeskkond on kaasaegne, luues parimad võimalused õppimiseks ning soosides ka füüsilist liikumist. Tänane haridusvaldkonna arendamine ei lähtu demograafilistest muutustest ega ole süsteemne. Loome Tallinna ühtse haridusvõrgu kava. Toetame koolivõrgu osana era- ja kogukonnakoole, mis pakuvad haridust erivajadustega lastele ning mitmekesistavad haridusmaastikku.

KOOLISTAADIONID JA SPORDIPLATSID KORDA – Korrastame koolistaadionid ja avalikud välispordiplatsid. Toetame tervisespordiüritusi ja tervislikke eluviise edendavaid ettevõtmisi, et ennetada haiguste teket. Linn panustab avalikus kasutuses spordirajatiste loomisesse, kaasates erasektorit.

MÕNUS JA AKTIIVNE KESKKOND – Aktiivne elu linnaruumis. Loome keskkonna 24/7 aktiivseks eluks linnaruumis kõigile linlastele. Rakendame jalgrattastrateegia, käivitame toimiva rattarendi kõigis asumites, lisame rattaparklaid, õuespordi võimalusi ja skatepark’e. Paigaldame kohalike ettepanekute põhjal 500 pargipinki ja 500 prügikasti igasse linnaosasse.

2. Aktiivne keskkond ja kultuurielu

MEREÄÄRNE PROMENAAD – Rajame Põhja-Euroopa pikima mereäärse promenaadi: terviseraja ja kergliiklustee Meriväljalt Kakumäeni. Kord aastas toimub siin Põhja-Euroopa gümnaasiumiõpilastele mõeldud Meremaraton – mereäärne rahvajooks.

UUS OOPERIMAJA – Tallinna ooperimaja saab sarnaselt Sydney ooperimajale uueks maamärgiks ja vaatamisväärsuseks, linna poolt reserveerime krundi, eelistatult mere ääres.

KUNST LINNA – Toetame Tallinnasse rahvusvahelise moodsa kunsti ja skulptuuride pargi rajamist, installatsioonide loomist avalikku ruumi, aastas ühe maailmatasemel kunstinäituse toomist Tallinnasse ja koostöös eraomanikega leiame piirkonnad tänavakunsti jaoks.

SUUR LASTEPARK – Toetame koostöös erasektoriga Skoone bastioni alale Baltimaade suurima lastepargi loomist koos high-tech välispordi alaga.

TEATRIFESTIVAL PAE PARKI – Kujundame lõpuni Pae pargi, kus koostöös erasektoriga algatame Saaremaa ooperipäevade eeskujul rahvusvahelise teatrifestivali.

MOODNE TURISM – Vanalinna aitab tutvustada ingliskeelne rakendus, mida saab nutitelefoniga objekti juures olles käivitada ning mis avab iga olulisema hoone või tänava ajalugu.

UUED TERVISERAJAD – Soodustame aktiivset ja looduslähedast linnaelu: anname välja linnalooduse kaardi, Järve metsast kujundame linnametsa terviseradade keskuse, korrastame suuremad rannaalad, loome Õismäe rabas kaasaegsed sportimisvõimalused.

RAAMATUKOGUD TEGEVUSKESKKONNAKS – Rahvusraamatukogu, linnaraamatukogud ja asumiraamatukogud muudame avatud tegevuskeskkonnaks ja sündmusruumiks, kuhu on põhjust tulla igal põlvkonnal.

LINN PANUSTAB AKTIIVSELT KULTUURIELLU – Arendame Tallinna Valgusfestivali kaasaegseks linnakultuuri festivaliks. Toetame Kadriorg 300 suursündmusi ja tähistame Linnaarhiivi, Eesti vanima arhiivi 135. sünnipäeva “enne ja nüüd” näitustega. Toetame maailmas Tallinna visiitkaartideks olevaid kultuurisündmusi nagu PÖFF, Birgitta ooperifestival, Tallinn Music Week, Jazzkaar, Tallinna koorifestival, Linnateatri „Talveöö unenäo“ festival. Linna tugi on jätkuvalt Linnateatri uue saali rajamisel, Tallinna loomaaia ja botaanikaaia arendamisel.

VÄÄRIKAS AJALUGU ON HOITUD – Hoiame UNESCO kultuuripärandisse kuuluvat vanalinna ja väärtustame seda. Me ei müü sümbolkinnisvara, vaid hoolitseme selle korrashoiu ja väärika kasutamise eest.

EESTI SUURSÜNDMUSTEST AKTIIVNE OSAVÕTT – Toetame laulu- ja tantsupeo traditsiooni jätkamist ning Eesti Vabariigi 100.juubeliaasta tähistamist.

RAHVUSVAHELISTE ÜRITUSTE KUTSUMINE – Koostöös olümpiakomitee ja spordialaliitudega seame eesmärgiks Tallinna suurte rahvusvaheliste tiitlivõistluste toomise.

3. Tuleviku Tallinn – head ühendused, innovatiivne keskkond ettevõtlusele, uued töökohad

TALSINKIFIX – Teeme ettevalmistusi ja rajame Tallinna-Helsingi püsiühenduse. Kahe riigi vaheline ühendus kasvatab Eesti inimeste võimalusi, sissetulekuid ning mõlema riigi majandust.Kaksikpealinn on maailmas atraktiivne koht, meelitamaks siia uuenduslikke ettevõtteid, selles oleme Soomega koos tugevad.

RAHA TRANSPORDI ALT VABAKS – Ühistransport peab olema kaasaegne, efektiivne ja mugav. Meie eesmärk on, et aastal 2030 saab tallinlane ajalooliselt eraautole kulunud 1/4 aastapalgast kulutada eksootiliste paikade külastamiseks või investeerida, et veeta kõrge kvaliteediga pensionipõlv. Linnaline liikuvus toimib kiirelt, mugavalt ja mõistlikult, tallinlane valib vastavalt vajadusele, kas tellib isesõitja, liigub moodsa trammiga või lühemad vahemaad tervislikult ja turvaliselt jalgrattaga või jala.

RATTAGA IGALE POOLE MUGAVALT – Rakendame Tallinna jalgrattastrateegia, ühendame senised rattateede lõigud ja ehitame välja suure rattateede võrgustiku. Turvaline kõnni- ja jalgrattateede võrk paneb lapsed ja suured liikuma ja pakub alternatiive autoga sõitmisele, mis täna on tihti möödapääsmatu. Loome igasse Tallinna linnaosasse turvalised rattaparklad.

MITTE ÜHTEGI HUKKUNUT LIIKLUSES – aastal 2030 ei hukku Tallinna liikluses ükski inimene. Linnaruum ja teedetaristu peavad olema planeeritud, ehitatud ja valgustatud turvalisust tagavatena. Kaardistame ja ehitame ümber liiklusohtlikud kohad linnaruumis.

UUED MOODSAD TRAMMILIINID – Tallinna Tramm+. Ehitame välja Tallinna katva moodsa isejuhtiva trammivõrgu TallinnaTramm+. Uued trammiliinid katavad põhilisi liikumissuundasid Õismäe, Mustamäe, Lasnamäe ning Pirita suunal. Seome linna tiheasustuspiirkonnad ja lähimad eeslinnad. Lisaks Kesklinna ringliin, mis teeb hõlpsaks linlaste ja turistide liiklemise kesklinnas.

UUED BUSSID – Täielikult uuendatud bussipark. Viime kogu bussiliikluse üle keskkonda säästvale, vaiksele ja linnaõhu puhtust hoidvale elektrile.

KVALITEETNE JA KORRAS LINNARUUM

Katkised tänavad, tolm, pori teevad Tallinnas liikumise võrdselt ebamugavaks kõigile liiklejaile.

TEED KORDA suurendame teederemondi eelarvet 40 miljoni euroni aastas ja tagame valdkonna stabiilse rahastamise igal aastal.

TÄNAVARUUM KORDA Ehitame ja laiendame kõnniteid, et linnas oleks inimestel mugavam lastevankriga ja jala liikuda. Rekonstrueerime kvartalisisesed tänavad ning rajame suurte kortermajade juurde parkimiskohti. Toetame Tallinna peatänava (Pärnu maantee, Viru tn ümbrus) ehitamist.

KESKLINN TRANSIITLIIKLUSEST VABAKS Toetame raskeveokite suunamist Muuga sadamasse, mis võimaldab Reidi tee kujundada kaasaegseks linnatänavaks ja tagab sujuva liikumise Pirita, Lasnamäe ja Kesklinna inimestele.

HEAD ÜHENDUSED TALLINNA LÄHEDALE – Tallinn toimib koos tugeva tagamaaga. Tallinnas on päeviti lisaks ⅔ “päeva-tallinlast”, nende sujuv liikumine mõjutab kogu linna olukorda. Koostöös Tallinna naabervaldadega korraldame toimiva ühistranspordi selliselt, et linnaline liikuvus toimiks üle omavalitsuse piiri ja transiitliiklus ei ummistaks kesklinna. Rajame „Pargi ja reisi“ lahendusi kõikidesse linnaväravatesse.

LIHTSAM PARKIMINE – Kaotame südalinna parkimistsooni ja liidame selle kesklinna tsooniga. Asjaajamise lihtsustamiseks pikendame kesklinnas lühiajalist tasuta parkimist 30 minutile. Rajame koos erasektoriga uuenduslikke parkimislahendusi, et ruumi oleks rohkem, kuid mitte hooviala arvelt.

0-BÜROKRAATIA asjajamisse – Rakendame pealinnas nullbürokraatia programmi, et asjaajamine oleks lihtne, korruptsioonivaba, jälgitav. Ettevõtlik inimene ei pea jooksma, paber näpus, vaid IKT-arendused ja ametnikud teevad oma töö.

LIHTSAM PLANEERIMINE – Kaasajastame ja kiirendame planeeringute, ehitus- ja tegevuslubade asjaajamist, nii füüsilise kui IT-keskkonna teenusedisaini, et see oleks mugav, arusaadav ja efektiivne kõigile osapooltele. Inimmõõtmeline, tervislikku ja aktiivset eluviisi soosiv linnakeskkond. Koos spetsialistidega koostame selge, lihtsalt loetava ja praktiliselt rakendatava tuleviku Tallinna avaliku ruumi, sh linnatänavate planeerimisjuhise. Erilist tähelepanu pöörame laste ja eakate vajadustele.

TALLINNA TERVIKPLAAN 2030 – Professionaalne linnaplaneerimine loob kvaliteetse elu- ja ärikeskkonna, linnaelanike heaolu ja linna konkurentsivõime regioonis. Sõltumatu linnaarhitekti juhtimisel, kaasates kohalikke kogukondi ja eksperte, loome visiooni linna arenguks järgmistel kümnenditel, Tallinna masterplaan 2030+. Kaasajastame linnaosade üldplaneeringud. Koostame mereääre ja linnalise liikuvuse teemaplaneeringud.

LINNALOOJA – Kaasava planeerimise rakendus linnakodanikule Linnalooja. Loome planeeringute registri juurde mugava rakenduse ehk kaasava planeerimise rakenduse Linnalooja. Siin kohtuvad linnakodanik, linnaplaneerija, arendaja ja kõik teised linnaloojad. Märgistades rakenduses huvipakkuva piirkonna, saab kasutaja teate, kui alal midagi planeeritakse, ja edasises protsessis osaleda. Samuti saab kaardile märkida oma ideid linnaruumi arendamiseks ja korrastamiseks.

TULEVIKU TALLINN, NUTILINN – Teeme Tallinnast nutika pealinna ja soodustame innovatsiooni. Tuleviku Tallinn on testplatvorm idufirmadele, mis loovad uusi lahendusi linna avalike teenuste parandamiseks ja kaasaegseks linnaelu korraldamiseks. Koos heade ühendustega loob see atraktiivse keskkonna uute kõrge väärtusega töökohtade tekkeks. Tallinna hangetes hindame uuenemise kindlustamiseks ka kvaliteedi- ja innovatsioonikomponenti.

LINN ARENEB KOOS ETTEVÕTJATEGA – Linna suurem koostöö ettevõtjatega. Aitame ülemaailmsete linnavõrgustike kaudu Tallinna ettevõtetel rahvusvaheliselt läbi lüüa. Tuleviku Tallinn on nii edukas, kui on siin tegutsevad ettevõtted ja Tallinna inimesed. Soodustame kõrgtehnoloogilise tootmise, innovaatiliste ja teadmismahukate ettevõtete loomist. Toetame ettevõtlus- ja loomemajanduskeskuste arengut.

ÖÖS ON ELU – Ööbussid kesklinnast põhilistesse elupiirkondadesse. Ööelu on elava linna normaalne osa. Linna kohustus on tagada turvalisus avalikus ruumis ja turvaline kodutee.

ÖÖLINNAPEA

Aktiivne ööelu on osa linna konkurentsivõimest ja atraktiivsusest, ent kord peab tänavatel olema tagatud. Ettevõtjate ja asumiseltsidega koos valime öölinnapea. Öölinnapea hoolitseb öise linnaelu mitmekülgsuse, turvalisuse, öötranspordi ja muude pimeduse katte all toimuvate asjade eest.

4. Tuleviku Tallinn – linn inimestele, hooliv Tallinn

ÜKS UKS ARSTINI – Ühildame linna ja riigi tervishoiu IT-süsteemid. Võtame kõikides Tallinna raviasutustes kasutusele ühildatavad IT-lahendused e-registratuuri ja e-saatekirja kasutamiseks ning juurdepääsuks e-tervise süsteemile. Tallinlane broneerib arstiaja endale sobival ajal, lihtsast ja kasutajasõbralikust ühest süsteemist.

KIIREM JA PAREM TERVISHOIUTEENUS – Toetame perearstikeskusi, et palgata lisaks pereõdesid. Tähtsustame perearsti ja pereõe keskset süsteemi, et tagada kättesaadavad ning mitmekülgsed perearsti-, õendus- ning seonduvad teenused. Tagame linna toel perearstikeskuste lahtioleku nädalalõppudel ja soodustame perearstide ja pereõdede teenuste osutamist õhtusel ajal.

UUS HAIGLA – Ehitame Tallinna suurhaiglale uue kaasaegse haiglahoone. Ühendame Ida-Tallinna keskhaigla ja Lääne-Tallinna keskhaigla, et patsientidele oleks tagatud paremad teenused. Patsiendi parema ravi tagamiseks teevad perearsti- ja tervisekeskused koostööd Tallinna haiglaga. Nii Mustamäe PERHi kui tulevase Tallinna haigla juurde viime trammiliini, et haigla mugavalt juurdepääsetav.

ÜKS UKS ISIKUPÕHISE SOTSIAALTEENUSENI – Ühildame linna sotsiaalteenuste ja tervishoiu IT-süsteemid. Sotsiaalteenused on kättesaadavad ajal, kui inimene on sattunud hätta, teenust pakutakse lähtuvalt individuaalsetest vajadustest ja moel, mis on abivajajale arusaadav, mugav ja väärikust tagav.

VÄÄRIKAS TOIMETULEK – Jätkame iga-aastaselt pensionäride toetamist. Kaasame seeniorid Tallinna juhtimisse läbi Tallinna seeniorite kogu, nii linnavalitsuse, linnavolikogu kui linnaosakogude tasandil.

TÄISVÄÄRTUSLIK JA AKTIIVNE SOTSIAALELU KÕRGE VANUSENI – Võtame kasutusele “kollase kaardi”, millega pensionärid saavad soodustingimustel külastada kultuuriüritusi, sealhulgas 2019. aasta juubelilaulupidu. Loome põlvkondade majad igasse linnaosasse, et elavdada põlvkondade läbikäimist ja sotsiaalelu harivate ning põlvkondi kokku toovate tegevuste kaudu, mis loovad uusi kogemusi, rõõmu ja lähedust. Näiteks õpetavad noored vanematele arvuti kasutamist, vanemad noortele käsitööd. Toetame tervisespordiüritusi ja tervislikke eluviise edendavaid ettevõtmisi, et ennetada haiguste teket.

TÄNU VANEMALE PÕLVKONNALE – Jagame tunnustust ja tähelepanu aktiivsetele pensionieas kaaslinlastele, vanaemadele ja vanaisadele nii varem tehtud kui ka tänaste tegude eest.

KODUSEINTE TUGI, INIMESELT INIMESELE – Soodustame koduasumi teenuste arendamist. Toetame sotsiaalset ettevõtlust, sotsiaalset innovatsiooni, kogukonnateenuseid ja vabatahtlike organisatsioone. Viime kokku aidata soovijad ja abivajajad, sest vabatahtlike abi on teretulnud positiivne panus linlaste kogukonnatunde tugevdamisse ja loob heaolu nii aitajale kui abivajajale.

SOBIV TEENUS IGALE HOOLDUSVAJADUSELE – Toetame kodukohandusi erivajadustega inimestele ja koduõenduse arengut, et väiksemat tuge vajav tallinlane saaks oma kodus võimalikult hästi hakkama. Selleks viime omastehoolduse teenused uuele tasemele, pakkudes igaühele just tema vajadustele vastavaid teenuseid (elamispinna kohandamine erivajadustele vastavaks, telemeditsiin, häirenupp, intervallhooldus, hoolduspuhkus lähedastele, koduõendus, päevahoid). Maksame haigekassa rahastusele linnaeelarvest lisa, et tagada hooldusravi vajavatele tallinlastele hooldusteenust. Toetame päevahoiukohtade teket.

ERIVAJADUSELE ERILINE HOOL – Toetame ja arendame puuetega inimestele mõeldud teenuseid ja transporti. Loome võimalused sügava puudega laste päevahoiuks ning vanematele hoolduspuhkuse andmiseks.

KEEGI EI OLE ÜKSI – Uus eakus on aktiivne ja tegus, keegi ei pea tundma ennast üksi. Loome põlvkondade majad igasse linnaosasse. Põlvkondade vaheline koostegemine arendab ja annab kogemusi, mida muidu ei omandataks. Loome võimalused linnaosades eakate päevakeskuste, hooldekodude ja pansionaatide rajamiseks, et tekiks konkurents eakatele pakutavate teenuste turul, tuues kvaliteedi tõusu, järjekordade kadumise ja hinnalanguse.

Teenusmajad – Koostöös riigi ja erasektoriga loome igasse linnaosasse kvaliteetsed eakate teenusmajad, mis pakuvad võimalust elada edasi oma kodukandis, ent samas oma majast kätte esmavajaliku abi ja sotsiaalse toe.

LINN INIMESTELE – Pöörame linnaplaneerimisel erilist tähelepanu lastele eakatele ja erivajadustega linlastele.

5. Tuleviku Tallinna juhtimine on asjatundlik ja läbipaistev

RAHAKASUTUS AVALIKUKS – EELARVE REAALAJAS JÄLGITAVAKS Muudame maksumaksja raha kasutamise läbipaistvaks ja jälgitavaks. Rahvusvahelist mainet kujundab kaasaegne, avatud juhtimine. Tallinn on lisaks unikaalsele vanalinnale tuntud kui nooruslik, avatud, innovatiivsete lahenduste katsetamise pealinn. Võtame esimese pealinnana Euroopas kasutusele OpenGov e-eelarve, kus kogu maksumaksja raha kasutamine on reaalajas (online) kõigile jälgitav.

ASUTAME ASUMIFONDI – Asumifond kaasava eelarvega: miljon eurot igas linnaosas, igal aastal kohalike elanike otsustada. Reserveerime iga-aastaselt eelarvest miljon eurot igas linnosas elanike, asumiseltside ja kodanikuühenduste toetuse saanud piirkondlikele plaanidele. Olgu see siis park, spordiväljak, kogunemiskoht – kõik, mis teeb kodukoha paremaks ja saab selle piirkonna inimeste toe.

TALLINNA TV JA PROPAGANDA KINNI – Sulgeme Tallinna TV ja lõpetame iga-aastased suuremahulised propagandakulutused venekeelsetes kanalites. Likvideerime raha raiskava ühistupanga ja linnale kuuluva kaupluse. Korrastame linnale kuuluvate ettevõtete juhtimise, erastame maksumaksjale ebavajalikud ettevõtted.

KORRUPTSIOONITÕRJE PROGRAMM, EETIKAKOODEKS – Koostöös audiitorite, Korruptsioonivaba Eesti ja õiguskaitseorganitega käivitame linnaasutustes ja linnale kuuluvates ettevõtetes korruptsiooni tõrje- ja ennetusprogrammi, et juurida välja ja läbivalt välistada Tallinna linnas korruptsioon. Jõustame eetikakoodeksi linnajuhtidele, juhtivametnikele ning linnavolikogu liikmetele, et ennetada võimalikke huvide konflikte.

KOOSTÖÖ HEA TAVA – Rakendame Koostöö Hea Tava ehk põhimõtted Tallinna linnavolikogu ja linnavalitsuse ning Tallinnas tegutsevate vabaühenduste vaheliseks koostööks. Vabaühendused on linnaasutustele strateegilisteks partneriteks, pakkudes asjatundlikkust probleemide kaardistamisel ja ettepanekute tegemisel. Tallinna tasakaalustatud ja kestliku arengu nimel sünnivad kompetentsemad, läbipaistvamad, paremini rakendatavad ja legitiimsemad otsused siis, kui linnaasutused ja vabaühendused teevad koostööd.

JUHID VALITAKSE KONKURSSIDEL – Linna ametite juhtimises seame sisse põhimõtte, et iga viie aasta järel on avalik konkurss juhtivatele kohtadele. Linnale kuuluvate ettevõtete ja asutuste juhid värbame avalikul konkursil.

LINNAVARA MÜÜK AVALIKULT – Linnavara müüme ja anname kasutusse avalikel konkurssidel. Linna poolt ostetavate teenuste ja toodete ostmisel lähtume ausast konkurentsist. Väärtustame linnale kuuluvat maad ning korraldame sellele hoonestusõiguse seadmise konkursid, tagamaks linnale stabiilse tulubaasi ja ettevõtetele uued ärivõimalused.

LÄBIPAISTEV TEGEVUS – Korraldame linna kommunaalteenused, sealhulgas prügimajanduse läbipaistvalt ja taskukohaselt.

JAGAMISMAJANDUS Soosime jagamismajanduse arengut, karmistame järelvalvet taksonduse üle ja lõpetame piraattaksode tegevuse Tallinnas.

PIKK VAADE, SELGED SIHID – TULEVIKU TALLINN 2030

Aastaks 2030 on Tallinn elamisväärseimate Euroopa linnade esikolmikus. Tallinna rahvusvaheline kuvand ja maine aitavad tuua linna investeeringuid ja luua töökohti. Kvaliteetne linnaruum, mitmekesine ja elav kultuurielu kutsub siia talente ja külalisi ja hoiab linna põneva, mitmekesise ja rikkana.

  • 2030 valib lapsevanem oma lapsele lasteaia ja kodulähedase põhikooli, sest teab, et sealt saab tema laps parima stardi eluks.
  • 2030 valmib Tallinna-Helsingi raudteetunnel, Talsinki kaksiklinnas elab aastal 2050 2 mln elanikku.
  • 2030 on Tallinn edukalt kandnud Euroopa rohelise pealinna tiitlit ja liigub aastaks 2050 CO2 neutraalsuse suunas.
  • 2030 ei sure Tallinna liikluses ükski inimene (2015. aastal toimus 497 liiklusõnnetust ja hukkus 12 inimest, 2016. aastal toimus 501 liiklusõnnetust ja hukkus 9 inimest, Helsingis hukkus 2016. aastal kaks inimest).
  • 2030 tehakse vähemalt 10% sõitudest Tallinnas jalgrattaga.
  • 2030 saab tallinlane ajalooliselt eraautole kulunud 1/4 aastapalgast kulutada eksootiliste paikade külastamiseks või investeerida, et veeta kõrge kvaliteediga pensionipõlv.
  • 2030 toimib linnaline liikuvus kiirelt, mugavalt ja mõistlikult, tallinlane valib vastavalt vajadusele, kas tellib isesõitja, liigub moodsa trammiga või lühemad vahemaad tervislikult ja turvaliselt jalgrattaga või jala.
  • 2030 on Tallinna mereäärest kujunenud maailmatasemel arhitektuuri ja inimmõõtmelise avaliku ruumiga elav piirkond, mis tervitab mere kaudu saabuvaid miljoneid linna külalisi.

Reformierakonna #TulevikuTallinna visioon on elav arutelu dokument, mis ootab pidevalt kõigi linnakodanike sisendit.

Liitu uudiskirjaga:

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.