Mina valisin

Yoko Alender

2019-2023 Riigikogu XIV liikme kokkuvõte tehtust, kogetust.

Algus oli raske, valiti mind 2019, minu jaoks teine kord parlamenti Järva- ja Viljandimaalt. Sportlane minus sai haiget, kui mumeelest võrdselt või isegi vähem töökad kolleegid Tallinnas said 2,3 või lausa 4 kordse häältesaagi. Vajalik löök supersaavutaja egole. Ometi sain valitud. Ometi võitis Reformierakond valimised.

 

Ent mitte ainult võit, vaid ka kogu riigikogu valitud koosseis on oluline, iga hääl tõepoolest loeb. Nii lubasidki EKREIKE põhimõtted ja valijate antud mandaat neil 2019 moodustada valitsus, millest sai räuskamiste ja vabanduste jada. Järgemööda said viha objektiks naised, arstid, tudengid, ülikoolid, politsei, meie liitlaste juhid jne. Reformierakond jäi opositsiooni.

 

Minu jaoks järgnes tõsine isiklik läbipõlemine. Palju selles oli tööalase stressi mõju, palju elu jooksul kogunenut ja vabanemist vajavat, ei tea. Igatahes olen tagantjärele nii ühe kui teise eest tänulik, sest siit algas oluline kasvamine, täiskasvanuks saamise protsess, teadlik uute harjumuste õppimine. Elu on sestsaadik oluliselt värvilisem, teadlikum, “päris”.

 

Vaatamata õrnale tervisele palusin endale kohta keskkonnakomisjonis aseesimehena. Tundsin, et just keskkonnavaldkond vajab minu panust. Õnneks kolleegid toetasid ja alustasin tööd. Opositsiooni aja olulisemaid otsuseid oli vast Eesti 2035 strateegia kinnitamine, sest selles sisaldus ka vankumatu kliimapoliitika lubadus kliimaneutraalsuseks. Alustasin tööd keskkonnaorganisatsioonide ja tulevikku vaatavate ettevõtjatega. Vastuoluline väljend siinkohal, aga jää hakkas keskkonna ja kliima teemadel liikuma mumeelest just 2019 aastal. Külastasin COP 25e Madriidis, kohtasin Greta Thunbergi. Siis tuli koroona. Ja kukkus Jüri Ratase EKREIKE (või oli see tegelikult ikkagi Martin Helme?) valitsus.

 

Kaja Kallasest sai peaminister tema esimeses koalitsioonivalitsuses Keskerakonnaga. Mina sain võimaluse asuda juhtima keskkonnakomisjoni, ministriks Tõnis Mölder, hiljem Erki Savisaar (mõlemaga oli täitsa hea koostöö muide). Seadustasime peale aastatepikkust tööd  karusloomafarmide keelustamise, ja kohustuse biojäätmeid liigiti koguda. 2021 lõpus toimus taas COP, seekord Glasgow’s.

 

Palusin ja sain ka RMK nõukogu liikmeks. Sellest sai minu jaoks XIV koosseisu üks olulisemaid ülesandeid. Tunde kestvad arutelud sõnade, tähenduste, tegude, mõjude ja ootuste üle. RMK ei tee enam raieid KAH-aladel, kui pole kokkuleppeid kohalikega. Hangetes on soositud puidu kohalik kasutamine ja kõrgem väärindamine. Uus arengukava tõotab tulla kestlikkust igas RMK teos soosiv. RMK uuenenud sisu saab olema Eesti metsa hoidjana. Vääriselupaikade kaardistus saab lõpule viidud. Uus juht on valitud. Töö jätkub.

 

Vahepeal algas sõda. Śokk. Valu. Energiakriis. Midagi head on ses õuduses siiski: lõpuks ometi saame liikuma energiapöördega – Taastuvenergia 100% aastaks 2030, loome puhtaid tootmisvõimsusi, mis vastavad Eesti tarbimisele. Energiasalv saab ehitusloa, kohaliku kasu instrument seadustatud. Viiakse läbi uued tuuleenergia vähempakkumised. Fantoomliitumised peavad vabastama võrgu päikseenergiale.

 

Veel saab vastu võetud Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus, kõlab ehk igavalt, aga valdkonnale oli oluline areng. Samuti ühekordse plasti direktiiv, edaspidi on ka avalikel üritustel ja loodan, et ka igas kodus soositud korduvkasutusega nõud.

 

Keskerakond ei ole koostöövõimeline. Ametisse astub Kaja Kallase teine koalitsioonivalitsus SDE ja Isamaaga. Kaotan kahjuks komisjoniesimehe koha. Ent jätkan tööd alustatuga. Kliimapoliitika põhialused suudame lõpuks vastu võtta, koos oluliste täiendustega kliimamuutusega kohanemiseks. Metsanduse arengukava saadab komisjoni esimees Isamaast kahjuks kõiki aastaid tööd teinud osapooli solvates koosseisu viimasel nädalal prügikasti. Miks? Ei tea. Selline see poliitelu on.

 

Jätkuvalt on olulisim teada ja elada oma põhiväärtusi. Positisioonid tulevad ja lähevad. Koostame Reformierakonna läbi aegade tugevaima keskkonna- ja energiaprogrammi, rohereformi ja kliimaseaduse kava. Algab valimiskampaania, kus see on üheks oluliseks teemaks. Debatt debati järel rohereformi teemal. Selle üle on tõesti hea meel. Teod saavad järgnema, kui valijad annavad mandaadi.

 

Minu põhiväärtusteks on ikka avatus, julgus ja headus. Jätkan, kui usaldate, et hoida Eestit avatud, turvalise ja sõbraliku paigana. Midagi pole veel otsustatud. Nagu algusest lugesite, iga hääl, iga mandaat, võib olla otsustav, kes moodustab järgmise valitsuse, kas Reformierakond või EKREIKE.

 

Valimised on alanud. Mina valisin. Edasi, kui lubate, ikka teie teenistuses, kandidaadina, Reformierakonna meeskonnas. Tahan tõesti, et Kaja Kallas saaks mandaadi jätkata tööd peaministrina. Aitäh teile senise usalduse eest. Hoiame Eestit, tema vabadust, julgust, avatust ja headust kindlates kätes.