Eesti elukeskkonnaga potentsiaalist – Ruumiloome ekspertrühma aruanne ja võimalikud järgmised sammud

Yoko Alender

foto: Viljandi laululava, autor: KTA Arhitektid

Yoko kui rahvasaadiku blogi/vlogi, ehk riigikogu liige kirjutab ja jagab videoformaadis valijatele mõtteid sellest, mis toimub Toompea saalides, Tallinnas, Eestimaa eri paigus ja tema mõtetes ning annab aru, kas ikka jagub aega ja tahtmist jõuda vahepeal ka Sisemise Rahu Väljakule.

Olete palutud edasistel korralistel ja erakorralistel sündmustel osalemiseks liituma uudiskirjaga:

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Eesti elukeskkonnaga potentsiaalist – Ruumiloome ekspertrühma aruanne ja võimalikud järgmised sammud

Eesti elukeskkonnal on meeletu potentsiaal. Looduse ja linna sümbioos, ligipääsetav, turvaline ja peresõbralik. Siiski on elukeskkonna arengus ka palju murettekitavat alates üldistest suundumustest nagu valglinnastumine, maapiirkonna tühjenemine ja linnakeskuste hõrenemine kuni spetsiifilise probleemideni nagu muinsuskaitse ja planeerimise koostöö. Ruumiloome on pikaajalise ja kõikehõlmava ühiskondliku mõjuga ja vajab riigi tasandil paremat organiseeritust ja ka kohalikul tasandil tänasest rohkem tuge.

Ettepanekud lähevad veel selle valitsuse lauale, kuuldavasti luuakse veel üks töörühm… Igatahes on probleemid ja põhjendused nüüd kirjalikult laiapõhjaliselt kaardistatud. Kahju, et Linnade Liidu juhid koostööd blokeerisid, kuuldavasti on üle Eesti linnasid, kes vägagi vajavad, soovivad ja ootavat sisukamat koostööd ja kompetentsi tugevdamist koos riigi tasandiga.

Ruumiloome ekspertrühm tegutses Riigikantselei juures 2017. a juulist 2018. a septembrini.

Ekspertrühma ülesanne oli selgitada välja ruumiloome olukord riigi avalikus sektoris ja teha ettepanekuid olukorra parandamiseks. Käesolevale kirjale lisatud ekspertrühma lõpparuanne on kokkuvõte kokkulepitud järeldustest ja ettepanekutest. Põhjalikum ülevaade ekspertrühma tööst, arutatud teemadest ja eri seisukohtadest on esitatud vahearuande LISAS 1.

Ruumiloome ekspertrühm oli esimene laiapõhjaline pikaajaline foorum ruumiloome probleemistiku analüüsimiseks ja lahenduste pakkumiseks. Sellisena on ekspertrühmal sümboolne tähendus.

On oluline, et selle, oma ala tippspetsialiste koondanud rühma ajamahuka töö tulemusena astuks Vabariigi Valitsus konkreetseid samme ekspertrühma ettepanekute elluviimiseks.

Ruumiloome ekspertrühma eestvedajad tänavad kõiki ekspertrühma ja töörühmade liikmeid ning väliseid eksperte sisuka koostöö eest.

Vanamoodi jätkamine ei vii meid teistsuguste tulemusteni.

Vaata:

Video ettekannetest seminarilt – „Eesti Ruumiloome, kuidas edasi?“