70. sünniaastapäevaks ilmub Urmas Alenderi 6 LP / CD kogumik

Yoko Alender

Urmas Alenderi 70. sünniaastapäeva puhul ilmub senitundmatute salvestustega 6-plaadiline kogumik

 

 

6CD-kogumik ilmub detsembri keskel, vinüülikogumik veebruaris.

 

Väikese tiraažiga väljaannet on võimalik tellida Vaiguviiuli e-poest:

 

https://vaiguviiul.ee/e-pood

 

Selle aasta 22. novembril möödub Urmas Alenderi sünnist 70 aastat. Teda tuntakse eeskätt Ruja solistina (1971–1989) ning teda on õigusega nimetatud meheks, kes pani mõjuka aluse rockmuusika veenvale esitamisele eesti keeles.

 

Folklauljana teatakse Alendrit kindlasti vähem. 1970. aastate teisest poolest esines ta küll  regulaarselt erinevatel folkmuusikafestivalidel, ent tema sedalaadi palu raadios kuigivõrd ei mängitud.

Helikandjatele hakkas tema soololooming jõudma alles 1990. aastate algul, mil ilmus koostöös ansambliga Data kassett “Vana kloun” (1992), akustiline “Hingelind” ning Ricky Deliniga kahasse tehtud inglisekeelne album “Wasted Years” (mõlemad 1995).
Laiemalt hakkas tema akustilise folkmuusika salvestuste ulatus teatavaks saama kaheplaadilise CD-kogumikuga “Kogutud teosed” (2000).

Kuid ometi oli õnneliku juhuse läbi tema helilintidele talletatud soolomuusikat säilinud 18–19 tundi.
Et Urmas Alenderi loomingut senisest suuremas mahus kuulajaile kättesaadavaks teha, koostas Vaiguviiul koostöös Yoko Alendriga kogumiku, kus on valdavalt senini tundmata laulud, neist lugudest aga, mis on varasemailt kogumikelt või albumeilt tuttavad, on siin esindatud senikuulmata versioonid.

 

Heliplaatidele “Haldjasaar” ning “Merelaul” on valitud palad, mis on kirjutatud aastail 1973–1979 ning salvestatud 1975–1979.

Plaadilt “Tuli” leiab esindusliku valimiku Urmas Alenderi 1980. aastate esimesel poolel kirjutatud ja salvestatud lauludest, kus hakkavad üha enam eluõigust saama tema enda tekstide viisistused.

Kogumiku neljandale helikandjale “Võõras linnas” on koondatud 1988. ja 1989. aasta looming, mille tonaalsused ilmestavad mitmeti toonaste ühiskondlike muutuste kaksipidisust.
Heliplaat “Eesti – mu kodu” kätkeb endas ajalises mõttes laiemat valikut (1982–1991) Urmas Alendri lauludest, mis käsitlevad tema jaoks olulisi Eestiga seotud teemasid päris mitme erineva nurga alt – nii kodumaal kui juba võõrsil olles.

Viimane plaat “Valguse poole” on täis üllatusi. Sellele on pressitud Urmas Alenderi loometeed silmas pidades pisut haruldasemates stiilides kirjutatud ja esitatud palad – on nii kantrit, bluusi kui elektroonilisi katsetusi. Intrigeerivalt kõlavad kahtlemata ka 1988. ja 1989. aastal salvestatud võõrkeelsed palad.