Kindel Eesti Euroopas

Yoko Alender

Julgeolek ei ole olnud minu esimene valik ega huvi 10 aastat tagasi poliitikasse tulles. Ometi ei saa keegi, kes soovib nüüd ja edaspidi otsuste tegemise juures olla, selles vallas ükskõikseks või asjatundmatuks jääda.

Kui pole vabadust ja kindlat olemist muutuvad teised teemad teoreetilisteks.

Olen end kaitsevaldkonnaga kurssi viinud ja mõistan, et see on ka järgmise Euroopa Parlamendi pealisülesanne. Tean, mida peame tegema järgmiseks. Julgeoleku tagab kaitsevõime kõrval ka majanduse rohereform, hea elukekeskkond ja konkurentsivõimeline iseseisev ja vaba Euroopa. Kindlalt kaitstud Euroopa.

Vaata debatti siit


Meie peamised seisukohad julgeoleku ja kaitsepoiliitikas:
🇺🇦 UKRAINA TOETAMINE
Toetame Ukraina pidevat varustamist sõjalise abiga kuni Ukraina võiduni ning kutsume üles aitama Ukrainat riigi taastamisel ja ülesehitamisel. Ukraina ülesehitamisel tuleb kasutada Euroopa Liidu poolt konfiskeeritud Vene varasid. Kõik genotsiidi- ja sõjakuriteod peavad jõudma rahvusvahelise õigusemõistmiseni.

❌ SANKTSIOONID
Euroopa Liit peab lakkamata töötama Venemaa-vastaste sanktsioonide tugevdamise nimel, et sõja hind oleks Venemaale võimalikult kõrge. Euroopa Liidu sanktsioonide poliitika tõhustamiseks kaalume sanktsioonikomitee loomist (sarnaselt USAga). Euroopa Liit peab võtma tarvitusele meetmeid nende riikide suhtes, kes aitavad Venemaal Euroopa Liidu sanktsioonidest mööda hiilida.

✅ KAITSEVOLINIK
Meie Euroopas on julge ja turvaline elada – kaitsepoliitika on uue Euroopa Komisjoni üks prioriteete. Tagamaks Euroopa Liidu ühtne ja tugev kaitsepoliitika ja tõhus kaitsetööstus, kutsume üles looma Euroopa Komisjonis kaitsevoliniku ametikoht. Iga Euroopa Liidu riigi kaitsepoliitika on suveräänne, Euroopa Liidu kaitsevoliniku roll on riikide kaitsepoliitikate koordineerimine ja Euroopa kaitsetööstuse kooskõlaline arendamine, aga ka Euroopa Liidu kui terviku koostöö NATO ja kolmandate riikidega.

➕ KAITSETÖÖSTUS
Euroopa kaitsetööstuse tugevdamiseks anname Euroopa Liidus välja 100 miljardi euro väärtuses kaitsetööstuses kasutatavaid eurovõlakirju. Standardiseerime Euroopa Liidu kaitsetööstust, sealhulgas ühtlustame suurtükkide laskemoona ning sõjalised sidesüsteemid. Euroopa Liidu liikmesriikide aastane mürskude tootmise eesmärk peaks olema vähemalt 2 miljonit mürsku.

🇪🇺 EUROOPA LIIDU JA NATO KOOSTÖÖ
Tihendame Euroopa Liidu ja NATO koostööd kaitsekulutuste planeerimisel ning kaitsealases koostöös, lähtudes väärtuspõhiselt samadest eesmärkidest.

🌱 Mulle on poliitikas enim huvi pakkunud elukeskkond, ruumiloome, keskkonna- ja energiapoliitika, haridus. Euroopa Parlamendis tuleb olla valmis töötama igal alal, oluline on väärtuspõhisus, sirge selgroog ja oskus läbi rääkida ja kokku leppida.

Eesti Väitlusselts hindas arutelu nii: https://www.postimees.ee/8013353/hinnang-valimisdebatile-parim-argumenteerija-julgeolekudebatis-oli-jaak-madison-ekre-st

Fotod: Mihkel Maripuu / Postimees