Avatud Riigikogu on demokraatia kaasajastamine

Yoko Alender

Foto: Priit Simson

Ilmus Avatud Valitsemise Partnerlus portaalis
10. november

Riigikogu liige Yoko Alender, kes osales oktoobrikuisel avatud valitsemise partnerluse suurüritusel OGP Global Summit 2015 Mexico Citys, kirjutab mõtetest Riigikogu rolli kohta avatud valitsemise edendamisel.

Selleaastasel suurkohtumisel Mehhikos oli Avatud valitsemise partnerluse ajaloos teist korda esindatud ka Eesti Riigikogu. Alates 2013. aastast võttis OGP selge suuna, et lisaks avatud valitsemisele peab avatumaks muutuma ka seadusloome. Selle saavutamiseks moodustati The National Democratic Institute’i ja Tśiili parlamendi juhtimisel Seadusloome avatuse töögrupp. Kahe aasta jooksul on koondatud avatud seadusloome põhimõtted, kaardistatud tänane reaalsus ja koostatud konkreetsed soovitused riikidele. Mehhikos sai tehtud tööst hea ülevaate ja uurida silmast silma parimate näidetega töötanud inimeste isklikke kogemusi. Selleaastane “imelaps” ja avatud valitsemise auhinna laureaat oli Georgia, kus parlamendi, valitsuse ja kodanikuühiskonna (ennekõike Institute for Development of Freedom of Information) koostöös on koostatud Georgia avatud parlamendi tegevuskava 2015-2016. Selles sisaldub 18 konkreetset sammu, mille abil Georgia parlamendi koostöö rahvaga avatumaks muuta. Nüüd jääb üle vaadata, kuidas tegevuskava elluviimine õnnestub. Senisest protsessis võime küll julgelt eeskuju võtta.

Kohapealne vaimne kliima oli tihe ja maailma eri paikade kolleegide kogemusi kuulates ja omi jagades tekkis rohkelt mõtteid. Meelde tuli põhitõde, et avatus valitsemises ja seadusloomes ei ole eesmärk omaette, vaid vahend, et jõuda ühiskonna jaoks parimate otsuste ja arenguteni. Samuti sai eelkõige valitsemist ja seadusloomet uute tehnoloogiatega siduvate töötubade vestlustes selgeks, et avatus ja läbipaistvus valitsemises ning maailmas üldiselt on vältimatu nähtus, sellele parimate tingimuste loomine aga kõige lihtsamalt öeldes demokraatia kaasajastamine. Loomulikult on erinevad riigid erineval tasemel nii tehnoloogia kui ühiskonna sidususe mõttes, ent vähemasti OGP kohtumisel viibinute eesmärk tundus siiski olevat ühine – suurem usaldus ja parem koostöö igal tasandil. Kõnekas oli vestlus Ghana kolleegiga, kelle valimispiirkonnas on 120 000 inimest, neist enamik kirjaoskamatud. Kui mina kirjutan peamiselt blogis ja Facebookis, siis tema igapäevane suhtlus valijatega toimub kohaliku raadiokanali kaudu.

Edasi soovin saadud teadmised Eestisse tuua ja rakendada neid meie Riigikogu avatumaks muutmisel. Mis on üldse Riigikogu ja Riigikogu liikme roll, ülesanne? Jah, seadusandlus ja valitsuse kontroll. Aga meie väikses riigis veel enam see, et iga Eesti inimene teaks ja saaks oma mõtete, murede ja plaanidega saadiku kaudu osaleda ja meie riiki, ühist kodu edasi viia. Mõned märksõnad, mille kallal Riigikogu töökorraldust edasi arendada: eetikakoodeks, lobireeglid, võimalus osaleda seadusloome protsessis, komisjonide töökorraldus, saadiku suhtlus valijatega jpm. Loomulikult ei ole ükski süsteem ideaalne ja ülim vastutus on igal üksikindiviidil, olgu ta Riigikogu liige, ettevõtja või kooliõpetaja. Ent süsteem ja töökorraldus saavad luua parimad tingimused tulemuslikuks laiapõhjaliseks koostööks ja välistada informatsiooniga manipuleerimise ja võimu kuritarvitamise.

Liitu uudiskirjaga:

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.